av Gigi

En manglende forståelse av bevis-på-arbeid er en manglende forståelse av Bitcoin.

Desentraliserte systemer har per definisjon ikke en eneste kilde til sannhet.

Satoshis gjennombrudd var å bygge et system som lar alle deltakere sikter seg inn på den samme sannheten uavhengig. Bevis-på-arbeid er det som gjør at dette kan skje.

Poenget med bevis-på-arbeid er å skape en ubestridelig historie. Hvis to historier konkurrerer, vinner den som har mest arbeid innebygd.

Kjeden med mest arbeid er per definisjon sannheten. Dette er det vi kaller Nakamoto-konsensus.

Hvorfor fungerer dette?

Kort sagt: fordi arbeid krever energi. Du kan ikke jukse med det. Du kan ikke argumentere med det. Du kan ikke lyve om det. Beviset på at du har utført arbeidet er selvinnlysende i resultatet av arbeidet.

I Bitcoin er arbeid beregning. Ikke hvilken som helst slags form for beregning, men beregning som ikke har noen snarvei: gjetting. Det er ingen snarvei fordi det ikke er noen fremgang. Hver gjetning står for seg selv.

Det vakre er at selve arbeidet er innebygd i løsningen. Dataene taler for seg selv. Kartet er terrenget. Det kreves ingen ekstern kilde til sannhet. Arbeidet er implisitt i dataene på grunn av gjettingens probabilistiske natur.

Andre mekanismer, for eksempel proof of stake, har ikke denne egenskapen. Du kan aldri være sikker på at det du ser på faktisk er sannheten siden det ikke er noen eksterne kostnader for å skape en alternativ sannhet.

Beregning er den eneste broen mellom informasjonsriket og det fysiske. Når vi arbeider med informasjon, er alt vi har informasjon og transformasjon av informasjon: beregning.

Beregning krever energi. Energi er broen. Energi er ekte.

Fjern denne broen til den fysiske verden, og du forblir i fantasiland: du kan ikke fortelle hva som faktisk skjedde. Du må stole på at andre forteller deg hva som skjedde. Du kan ikke bekrefte det selv. Du må avhenge på tillit.

Proof of stake har mange andre problemer, for eksempel rettferdig valg av validator (hvem bestemmer?), naturlig sentraliserende effekter (mer innsats = mer belønning = mer stake), og har ingen naturlig motstand mot tidsstempelmanipulasjonsangrep, for eksempel.

Bevis-på-arbeid løser akkurat disse problemene. Det desentraliserer utvelgelsesprosessen, skaper fysisk bevis på hva som har skjedd, har reelle eksternaliserte kostnader og desentraliserer tid.

Spørsmålet om bevis-på-arbeid er bortkastet eller ikke kan ikke stilles uten å forstå problemet det løser. Å forstå problemet riktig vil føre deg til konklusjonen at det ikke er noen annen måte å løse det på en tillitsløs måte.

Dermed blir spørsmålet: hvor nyttige er tillitsløse digitale sunne penger? Er det verdt energiforbruket?

For kjøleskap, biler, smarttelefoner og en myriade av andre ting, svarer samfunnet bekreftende på dette spørsmålet.

For Bitcoin svarer de som forstår de samfunnsmessige fordelene med sunne og sensurbestandige penger bekreftende.

For å oppsummere: bevis-på-arbeid er ikke bare nyttig, men helt avgjørende. Tillitsløse digitale penger kan ikke fungere uten dem. Du trenger alltid et anker til det fysiske riket. Uten dette ankeret er en sannferdig historie som er selvinnlysende umulig. Energi er det eneste ankeret vi har.

Bevis-på-arbeid = stol på fysikk for å bestemme hva som skjedde.

Proof of stake = stol på mennesker for å finne ut hva som skjedde.


Tillegg: Jeg har stor sympati for alle som mener at Bitcoin er sløsing. Det trodde jeg også, og jeg måtte endre perspektiv. Som de fleste andre, visste jeg ingenting om (sunne) penger.

Tillegg, del to: Problemet med å bli enige om en felles tid i et motstridende desentralisert system kan ikke løses nøyaktig, ikke engang i teorien. Bevis-på-arbeid er en praktisk, probabilistisk løsning på dette vanskelige problemet. Se denne tråden.

Tillegg, del tre: Jeg skrev “tillitsløst” for korthets skyld. Dette finnes ikke. Det handler alltid om minimering av tillit. Se leksjon 16.

Tillegg, del fire: Det burde være en selvfølge at energiutgifter ikke tilsvarer karbonavtrykk og at begge er frikoblet fra transaksjonsgjennomstrømning. Se denne tråden av Lyn Alden.